Pristop celovitega obvladovanja kakovosti velja za učinkovitega pri doseganju dobrega sodelovanja zaposlenih v posamezni organizaciji.

Celovito obvladovanje kakovosti namreč motivira in spodbuja sodelovanje zaposlenih na prav vseh nivojih posameznega proizvodnega procesa – s tem pa delavci k nenehnemu izboljševanju kakovosti pripomorejo vse več in več.

Izboljševanje kakovosti končnih izdelkov ter povečanje učinkovitosti delovanja posamezne organizacije je najlaže doseči znotraj sistema, v katerem se delavci poslužujejo kritične samokontrole, tako da v prvi vrsti sami skrbijo za kakovost svojega dela. Še posebej pomembno je, da so zaposleni pri svojem delu primerno motivirani in da se nenehno usposabljajo ter tako ves čas nadgrajujejo pridobljeno znanje in veščine.

Narava dela v proizvodnem obratu od našega kadra zahteva odgovornost, natančnost in ročno spretnost. Pozitiven odnos do dela in pripravljenost pomagati strankam pa sta ključni za uspešno delo zaposlenih v PoliesterPlastu. Naša delovna ekipa je ustaljena in povezana, saj smo znotraj proizvodnega procesa soodvisni, vsa naša delovna področja pa se medsebojno prepletajo. Udeležujemo se »teambuilding« dogodkov in dnevno poskušamo razvijati potencial vsakega posameznika.

Prav zato v našem podjetju načeloma sami skrbimo za usposabljanje lastnega kadra v proizvodnji, saj se delavci tako najlažje naučijo prvin celotnega proizvodnega procesa (skozi praktičen in teoretičen prikaz dela). Izkazalo se je, da ima tovrstno usposabljanje veliko uporabno vrednost tako za delavca kot za podjetje.

TRENUTNA PROSTA DELOVNA MESTA

DELAVEC V PROIZVODNEM OBRATU – PROIZVODNJA ARMIRANEGA POLIESTRA (M / Ž)

DELO SE IZVAJA NA LOKACIJI POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO.

Trajanje zaposlitve: določen čas – 3 meseci (ob uspešnem usposabljanju možnost zaposlitve za nedoločen čas)

Predhodne izkušnje z delom v proizvodnji poliestra niso potrebne, pričakuje pa se ročna spretnost, vzdržljivost, natančnost, zanesljivost ter želja po učenju in napredovanju – kandidatom se zagotavlja podrobno začetno uvajanje in usposabljanje.

Ob uspešnem uvajanju in dobrem odnosu do dela se kandidatom nudi možnost stalne zaposlitve za nedoločen čas v ustaljenem timu. Delo je enoizmensko in se opravlja na eni lokaciji, delovnik je stalen.

OPIS NALOG: samostojno izvajanje vseh nalog v proizvodnji – priprava delovnih pripomočkov in materiala, skrb za orodje in stroje, pregledovanje delovne dokumentacije, izdelava izdelkov po ustrezni dokumentaciji in navodilih, ročna in strojna obdelava materialov (priprava modela, delo z gelcoatom, nanašanje prepletov, kitanje, valjanje in iztiskanje zračnih mehurčkov, snemanje izdelkov itd.), izrez polizdelkov, montaža izdelkov v širše sklope, skrb za kontrolo in druga vsebinsko povezana opravila.

Če želite postati član naše ekipe, nam posredujte svoje podatke preko kontaktnega obrazca (na desni strani) ali pa se obrnite neposredno na kontaktno osebo David Šantavec, univ. dipl. menedžer – telefon: 041 335 606.

    Pripeta datoteka je lahko v formatu: pdf, txt, doc, docx, rtf ali odf in ne sme biti večja od 5MB.